REGISTRATION

Date  2021-05-26
International mushers

Race Registration for the WSA/ IFSS Championship - ÖSTERSUND 2022 is handle by WSA ( WSA - World Sleddog Association) or each member state. For IFSS for information will come

To sign up for ÖSTERSUND 2022 each musher must apply to his or hers member club at WSA.

https://www.wsa-sleddog.com/en/wsa-en/members


For more information about WSA visit www.wsa-sleddog.com

Date  2021-05-26
Registrering

Svenska förare


Intresseanmälan och kval till WSA/ IFSS World Championship i ÖSTERSUND 2022 sköts av SPHK (Svenska Polarhundsklubben). SPHK gör också anmälan till WSA och sköter detta.
Du kan inte anmäla dig själv till VM 2022 i ÖSTERSUND.
 

SPHK har en kvot på 30 deltagare till VM (preliminär)

  • För att delta på WSAs mästerskap krävs medlemskap i SPHK
  • Intresseanmälan för att få en uppfattning om vilka klasser som är intressanta
  • Aktuella obervations tävlingar presenteras inom kort
  • OBS-tävlingar gäller samtliga som vill delta, även de som ingår i SDSFs team Sweden
  • Av 3 tävlingar räknas de 2 bästa
  • Varje förare ansvarar själv för att avanmäla sig i tid om de inte kommer att delta på tävlingen
  • Den som inte avanmäler sig får själv stå för kostnaden
  • För vidare information se WSAs hemsida och regler

Intresseanmälan ska innehålla: Namn, Klass, B eller C hundar samt mailadress


Information kommer finnas på: www.sphk.se, www.draghundsport.se